REGULAMIN

Rozgrywek ligowych w tenisa ziemnego

Tenispoint Liga

          

 1. Rozgrywki tenisowe noszą nazwę Tenispoint Liga
 2. Celem rozgrywek ligowych jest propagowanie
  i rozwój tenisa ziemnego wśród uczestników.
 3. Uczestnikami rozgrywek będą osoby, które wpiszą się na listę i uiszcza wpisowe.
 4. Ustala się wpisowe w wysokości 120 zł płatne przed rozpoczęciem rozgrywek, uprawniające do wzięcia udziału w 2 edycjach ( edycja trwa 3 m-ce aktualnie 17 i 18 )
 5. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są
  w Klubie Tenisowym Tenispoint, Bydgoszcz, ul. Szajnochy 9
 6. Wszystkie mecze turniejowe odbywają się
  w Bydgoszczy w Klubie Tenisowym Tenispoint.
 7. Rozgrywki są przeprowadzane w grupach
  13-17 osobowych, zwanych dalej ligami

(w zależności od ilości zgłoszeń) systemem „każdy z każdym”. Mecze rozgrywane są
w cyklu 3 miesiecznym, bez meczów rewanżowych. Mecze należy rozegrać w danej rundzie rozgrywkowej, a mecze nierozegrane będą punktowane zgodnie z punktem 9 regulaminu.

 8. Na koniec każdej rundy osoby sklasyfikowane na pierwszych 4 miejscach w danej lidze przechodzą do ligi wyższej, natomiast osoby, które zajmą 4 ostatnie miejsca spadną do ligi niższej. Reszta osób zostaje w tej samej lidze. Osoby z I ligi, które utrzymały się w lidze, kontynuują grę w I lidze.

-   Zawodnik zdobywajacy 50 pkt+ w lidze awans o dwie ligi wyzej (bonus) dotyczy tylko ligi  srebrnej czerwonej i żółtej

-   Osoby ,kibice towarzyszacy zawodnikom nie moga przebywac na korcie  podczas rozgrywania meczu ( mile widziani na widowni ) chyba ze gracze w porozumieniu  zadecyduja inaczej

 

 

 9. System punktacji jest następujący:

 •  wygrana w stosunku 2:0 - 4 punkty,
 •  wygrana w stosunku 2:1 - 3 punkty,
 •  przegrana w stosunku 1:2 - 2 punkty,
 • przegrana w stosunku 0:2 - 1 punkt
 • walkower obustronny (nierozegrany mecz z przyczyn niezależnych od organizatora
 • walkower jednostronny (nierozegrany pojedynek z powodu nieprzystąpienia jednego z przeciwników do meczu

10. Mecze turniejowe rozgrywane są do wygrania 2 setów (w przypadku remisu rozgrywany jest super tie-break do 10 punktów lub 3 set). Obowiązują przepisy PZT.

11. Do zdobytych punktów z rozegranych meczów w danej rundzie zawodnik otrzymuje dodatkowo premię za udział  w lidze. Wysokość premii jest następująca:

 • I liga 50 pkt.,
 • II liga 40 pkt.,
 • III liga 30 pkt.,
 • IV liga 20 pkt.,
 • V liga 10 pkt.,
 • VI liga – bez punktów

Punkty z meczów i premię za udział w lidze sumuje się na zakończenie każdej rundy rozgrywek. Warunkiem otrzymania premii  oraz  uwzglednienie w klasyfikacji ligi jest rozegranie co najmniej 50 % meczy w jednej rundzie.(w przeciwnym razie zawodnik nie bedzie uwzgledniany w klasyfikacji i przeniesiony  do ligi  nizszej badz usuwany z elitarnego grona ligowcow  tenispoint )

12. O kolejności uczestników w tabeli poszczególnych lig w kolejnych rundach decydują; liczba punktów, bezpośredni pojedynek (ale tylko w wypadku, gdy dwaj zawodnicy maja tę sama liczbę punktów,jezeli jest wiecej graczy z rowna iloscia pkt decyduje mini tabala z ich udzialem i decyduje najwieksza ilosc pkt), stosunek setów wygranych do przegranych oraz analogicznie stosunek gemów wygranych do przegranych.

13. Nowy zawodnik, który zostanie dopisany w trakcie trwania rozgrywek wchodzi do ostatniej grupy. W indywidualnych przypadkach Rada Ligi może dopisać zawodnika do poszczególnych lig na zasadzie „dzikiej karty”.

14. Zawodników umawia  na mecze organizator w odpowiadających im wolnych terminach. W przypadku niestawienia się zawodnika na korcie w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny lub odwolania meczu w dniu  spotkania przyznaje się walkower zawodnikowi obecnemu, zawodnik odwolujacy mecz w dniu meczu pokrywa 100 % kosztow wynajecia kortu .Zawodnicy mogą postanowić o rozegraniu spotkania pomimo spóźnienia.Zawodnik obecny moze zgodzic sie na rozegranie meczu w innym terminie zamiast walkowera decyzja po stronie zawodnika obecnego.

15. Zawodnik, który na propozycję terminu rozegrania meczu odmówił rozegrania meczu powinien wyjść z inicjatywą rozegrania meczu w innym terminie dogodnym dla przeciwnika. 

16. Zawodnicy ponoszą koszt wynajmu kortu min 1.5 godz solidarnie 50:50.

17. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.

18. Uczestnicy biorący udział w rozgrywkach zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i gry fair play.

19. Każdy uczestnik przystępujący do turnieju wyraża zgodę na udostępnianie danych osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek ligowych w tenisa ziemnego i zobowiązany jest podać numer telefonu kontaktowego.

20. Zawodnik zgłaszający uczestnictwo w Tenispoint Liga akceptuje automatycznie niniejszy regulamin.

21. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretację, jak i sprawy sporne rozstrzyga Rada ligi.

22. Skład Rady Ligi :

Piotr Zalcman

Krzysztof Zgubieński

Jarosław Podsiadło

 ps

jest mozliwosc wynajecia sedziego na mecz ligowy

koszt po stronie zamawiajacego 1 godz 100 zł