Regulamin kortów tenisowych

1. Korty TenisPoint są czynne w godzinach od 8:00 do 22:00. Jednak dla naszych stałych klientów staramy się być elastyczni.

2. Rezerwacje kortów przyjmowane są telefonicznie pod numerami: 698-896-571, bądź bezpośrednio w biurze.

3. Rezerwacje jednorazowe można odwoływać najpóźniej na 24 godzin przed grą. W przeciwnym razie osoba rezerwująca jest zobowiązana do uiszczenia opłaty za nieodwołaną godzinę.

4. Opóźnienie korzystania z kortu będące wynikiem opóźnionego przybycia przez Klienta nie zwalnia go z obowiązku dokonania płatności za cały czas rezerwacji kortu.

5.  Klient po grze  ma obowiązek pozostawić po sobie porządek oraz zasiatkować kort.

6. Zachowanie na korcie nie powinno przeszkadzać osobom grającym na kortach sąsiednich.

Podczas przebywania na obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz :

·         spożywania alkoholu

·         przebywania osób nietrzeźwych

·         palenia tytoniu

·         używania wulgarnych słów

·         wprowadzania zwierząt

7. TenisPoint oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu, ani też następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych u osób Korzystających z kortów w przypadku, gdy Korzystający nie zastosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu.

8.Korzystający z kortów oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania tenisa ziemnego.

9. Na kortach obowiązuje kompletny strój sportowy oraz odpowiednie obuwie tenisowe (o płaskim protektorze).

10. TenisPoint zastrzega sobie prawo do zmian zarezerwowanych godzin na inny termin po uzgodnieniu z zainteresowanym (np. turniej tenisowy lub przyczyny techniczne).

11. Tenispoint nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na kortach lub w szatni.

12. Zabrania się dotykania przez klienta wszelkich urządzeń elektrycznych będących wyposażeniem kortów (włącznikami świateł itp.)

W przypadku potrzeby zapalenia świateł klient jest zobowiązany do wezwania obsługi kortu.

13. Nie dostosowanie się do wymogów korzystania z kortów określonych w niniejszym Regulaminie uprawnia Tenispoint do odmowy dopuszczenia użytkownika do korzystania z kortu.

14.  Dokonanie rezerwacji kortu jest równoznaczne z  akceptacją niniejszego REGULAMINU.

 

Tenispoint Twój punkt Gry!!!

 

 

 

 

Polityka prywatności - Przeglądając stronę wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania strony wiecej

Copyright Tenispoint 2013-2019

Created by
Bikam Marketing